O QGIS

zainteresowanie QGIS na podstawie statystyk Google

Cechy QGIS

Prosty i darmowy program do przeglądania, edycji i redakcji map.

Licencja i cytowanie

Program QGIS (wcześniej Quantum GIS) jest udostępniany na licencji GPL (GNU General Public License). Ponieważ jest to licencja wolnego i otwartego oprogramowania, każdy może z niego korzystać bez ograniczeń. QGIS może być bezpłatnie wykorzystywany zarówno przez naukowców, administrację publiczną jak i firmy komercyjne. Mogą z niego korzystać osoby fizyczne oraz firmy do realizacji prac własnych oraz opracowań komercyjnych. Oczywiście byłoby bardzo miło, gdyby wzmianka o jego wykorzystaniu pojawiła się w takich opracowaniach.

Cytowanie w opracowaniach naukowych:

 1. QGIS Development Team, <ROK>. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. (http://qgis.osgeo.org)
 2. Szczepanek R., 2012, Quantum GIS - wolny i otwarty system informacji geograficznej, Czasopismo Techniczne z.4-Ś/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.171-182, Kraków (dokument pdf).

Więcej o cytowaniu można przeczytać na stronie projektu QGIS.

Wersje QGIS LTR (długoterminowe)

Są to wersje oznaczone skrótem LTR, które mają zapewnione wsparcie projektu dłużej niż pozostałe.

QGIS 2.14 Essen

Udostępniona w lutym 2016r.

QGIS 2.8 Wien

Udostępniona w lutym 2015r.

Wersje QGIS (pozostałe)

QGIS 2.16 Las Palmas

Udostępniona w październiku 2016r.

QGIS 2.16 Nødebo

QGIS 2.12 Lyon

QGIS 2.10 Pisa

QGIS 2.6 Brighton

QGIS 2.4 Chugiak

QGIS 2.2 Valmiera

QGIS 2.0 Dufour

QGIS 1.8 Lisboa

Najnowsza wersja, dostępna na Windows z instalatora OSGeo4w, lub tradycyjnie ze strony projektu. Niestety nie obsługuje poprawnie znaków diakrytycznych.

QGIS 1.7 Wrocław

Polecana wersja, dostępna na Windows ze strony projektu. To nad tą wersją pracowaliśmy na Hackfeście we Wrocławiu, doczekała się ona czterech poprawek, jest więc bardziej stabilna od 1.8.

Zmiany w QGIS 1.7

 • Dodano przycisk “zastosuj” w oknie etykietowania, oraz kompletnie je przebudowano, dzieląc funkcje na zakładki pod względem częstości ich używania.
 • Przebudowano dialog Właściwości, aby umożliwić pracę na netbookach.
 • Ułatwiono dostęp do opcji przyciągania (snapowania). Będą one dostępne w oknie dokowanym, a nie jak teraz, w piątym poddialogu.

QGIS 1.6 Copiapó

Poprzednia wersja QGIS, pieszczotliwie zwana łapuCiapó. Pobierz QGIS 1.6.0.

Główne usprawnienia:

 • Dodano obsługę gpsd do śledzenia GPS w czasie rzeczywistym.
 • Dodano nową wtyczkę do edycji offline.
 • Usprawniono georeferencer.
 • Przyciski narzędzi wyboru i pomiarów są teraz rozwijalne.
 • Dodano możliwość przybliżania do błędów topologicznych.
 • Dodano wsparcie dla tabel bez danych przestrzennych (obecnie OGR, tekst rozdzielany i PostgreSQL). Tabele mogą być używane w wyszukiwaniach po polach oraz przeglądania i edytowania używając widoku tabeli.
 • Wprowadzono wiele usprawnień i nowych operatorów do kalkulatora pól - łączenie pól, licznik wierszy, etc.
 • Kalkulator pól wstawi teraz wartość NULL w przypadku błędu obliczeń, zamiast przerwać obliczenia.
 • Dodano natywny kalkulator rastrowy (C++) , który wydajnie przetwarza duże rastry.
 • Ulepszono interakcję z zakresami widgetu w pasku stanu. Teraz tekstowa zawartość widgetu może być kopiowana i wklejana.
 • Dodano opcję –configpath, która nadpisuje domyślną ścieżkę konfiguracji użytkownika (~/.qgis) i wymusza, aby QSettings także używało tej ścieżki. To umożliwia użytkownikowi np. przeniesienie instalacji QGIS na pendrive z wszystkimi wtyczkami i ustawieniami.
 • Dodano ksperymentalną obsługę WFS-T. Dodatkowo przeniesiono wfs do menadżera sieciowego.
 • Projekt QGIS Mapserver został włączony do głównego repozytorium SVN oraz udostępniono pakiety. QGIS Mapserver umożliwia udostępnianie projektów przez protokół OGC WMS.

Zmiany w widoku listy warstw (TOC):

 • Dodano nową opcję do menu legendy warstwy rastrowej, która rozciąga kontrast aktywnej warstwy używając minimalnej i maksymalnej wartości pikseli aktualnego zakresu.
 • W oknie warstw można teraz wybrać i usunąć lub przesunąć wiele warstw równocześnie.

Etykietowanie (tylko nowej generacji):

 • Lokalizacja etykiet oparta na danych.
 • Zawijanie wierszy, czcionka i ustawienia buforowania definiowane na podstawie atrybutów. Położenie etykiet zależne od atrybutów, interaktywne! Przesuwając etykietę zapiszemy jej nową pozycję do tabeli.

Właściwości warstw i symbole:

 • Dodano trzy nowe metody klasyfikacji: Natural Breaks (Jenks), Standard Deviations, and Pretty Breaks.
 • Zoptymalizowano czas wczytywania okna symboli.
 • Skalowanie rozmiaru dla symboli wektorowych, zmiana szerokości linii.
 • Zastąpiono implementację histogramu warstwy rastrowej implementacją opartą o bibliotekę Qwt. Dodano opcję zapisywania histogramu do pliku graficznego. Pokazuje aktualne wartości pikseli na osi x histogramu warstwy rastrowej.
 • We właściwościach mapy rastrowej dodano możliwość pobierania wartości pikseli przezroczystych bezpośrednio z mapy.
 • Aby ułatwić dostęp do zarządzania stylem dodano nowy przycisk “zarządzanie stylem” we właściwościach warstwy na zakładce styl.

Kompozytor wydruków

 • Zawartość kompozytora wydruków może być teraz usuwana za pomocą klawisza “backspace”.
 • Sortowanie tabeli atrybutów w kompozytorze wydruków (po wielu kolumnach oraz rosnąco / malejąco).

QGIS 1.5 Tethys

Ostatni z serii księżyców, nadszedł czas na serię szczytów górskich (lub zobaczymy co przyszłość przyniesie…)

QGIS 1.4 Enceladus

W tym wydaniu usunięto około 200 błędów, dodano 30 nowych funkcji i włożono wiele serca, aby nasz ulubiony program GIS zrobił kolejny krok w kierunku nirwany! Tak wiele wydarzyło się w ciągu ostatnich trzech miesięcy od ostatniego wydania, że nie sposób to wszystko tutaj opisać. Postaramy się jedynie podkreślić kilka najistotniejszych zmian.

Prawdopodobnie największą z nich jest dodanie nowej infrastruktury stylów. Jest ona dostępna równolegle z poprzednimi stylami w ramach właściwości warstw wektorowych. Nie zastępuje jeszcze całkowicie poprzedniej, ponieważ wymaga dokładnego przetestowania.

QGIS został wyposażony w kalkulator pól, dostępny poprzez klawisz w sekcji atrybutów właściwości warstw wektorowych oraz w tabeli atrybutów. Można obliczać wartości z pól, łączyć łańcuchy tekstowe, konwertować typy oraz korzystać z pomiarów długości i pola powierzchni obiektów.

Wiele uwagi poświęcono tworzeniu wydruków. Można teraz dodać do wydruku siatkę mapy. Mapy mogą być obracane na wydruku. Usunięto ograniczenie jednego wydruku na projekt. Dodano możliwość zarządzania wydrukami. Przebudowano układ okna z wydrukami, aby zajmowało ono mniej miejsca na ekranie.

Usprawniono interfejs użytkownika w celu poprawy spójności i lepszej obsługi przez netbooki oraz inne urządzenia o małych ekranach. Dodano możliwość wczytywania i zapisu skrótów klawiszowych. Pozycja kursora może być teraz wyświetlana w pasku statusu jako stopnie, minuty i sekundy. Przyciski dodaj, przesuń oraz usuń wierzchołek zastąpiono jednym narzędziem do edycji węzłów, które przeniesiono z paska narzędziowego edycji zaawansowanej do paska standardowego. Usprawniono narzędzie identyfikacji.

Dodano pamięć podręczną renderowania. Przyspiesza to częste operacje, takie jak zmiana kolejności warstw, zmiana stylów, dodawanie warstw WMS / WFS, czy wyświetlanie i ukrywanie warstw. Toruje też drogę dla przyszłych usprawnień, takich jak wielowątkowy rendering oraz wyprzedzające wczytywanie warstw. Ta opcja domyślnie jest wyłączona i można ja uaktywnić w opcjach.

Dodano definiowalne przez użytkownika ścieżki poszukiwania plików SVG.

Przy tworzeniu nowego pliku Shapefile można określić jego układ współrzędnych. Możliwe jest też wykorzystanie opcji unikaj przecinania z warstwami tła dla poligonów.

Zaawansowani użytkownicy mogą teraz tworzyć własne formularze edycji atrybutów używając Qt Designera.

 
Do góry
czytelnia/o_qgis.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/27 14:59 przez robert
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki Blog RSS feed Valid XHTML 1.0