Wykorzystanie Quantum GIS w meteorologii

W Polsce powstaje coraz więcej prac dyplomowych wykorzystujących program QGIS. Niewiele jest jednak takich, które opisują praktyczne aspekty w sposób tak przekrojowy. Z tym większą radością zachęcam do lektury opracowania Wojciecha Krasowskiego na temat

Możliwości wykorzystania Quantum GIS w wizualizacji, przetwarzaniu i analizie prognostycznych danych meteorologicznych (5,6MB).

Autor na wielu przykładach popartych ilustracjami, pokazuje nie tylko spore możliwości programu, ale również potencjalne ograniczenia QGIS. Opisane są zarówno operacje na mapach rastrowych, jak i wektorowych. Zaprezentowane szczegółowo przykłady analiz oraz kartograficznych produktów meteorologicznych to:

  • Mapa rozkładu temperatury powietrza dla obszaru górskiego na przykładzie wybranych pasm Sudetów.
  • Analiza przestrzennej zmienności wskaźnika burzowego Whaitinge'a.
  • Analiza frontów atmosferycznych.
  • Kartograficzna prognoza warunków pogody dla Polski.
  • Produkty meteorologicznej osłony zimowego utrzymania dróg.

Praca powstała w ramach studiów podyplomowych "Systemy Informacji Geograficznej" prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej. Jest kolejnym dowodem na ponadprzeciętną aktywność ośrodka wrocławskiego na polu wolnego oprogramowania.

Dyskusja

Enter your comment
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
 
Do góry
blog/wykorzystanie_quantum_gis_w_meteorologii.txt · ostatnio zmienione: 2011/03/16 23:10 przez robert
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki Blog RSS feed Valid XHTML 1.0