Nowa wersja QGIS 1.7 Wrocław

Niedawno została udostępniona wersja QGIS 1.7.4 „Wrocław”. Po tej wersji nie należy się spodziewać wodotrysków, bo nie dodano w niej żadnych nowych funkcji, usunięto jedynie wiele błędów z wersji QGIS 1.7.3 i wprowadzono kilka usprawnień. Nazwa wersji QGIS 1.7 została nadana z powodu organizacji jednego z kilkudniowych spotkań uczestników projektu QGIS w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. W roli koordynatora wydania najnowszej wersji QGIS wystąpił z sukcesem po raz pierwszy jowialny Werner Macho.

Usprawnienia

Tytuł projektu jest teraz wykorzystywany jako domyślna nazwa pliku projektu. Przy tworzeniu nowej warstwy SpatiaLite dodawane jest automatycznie odpowiednie rozszerzenie, jeśli użytkownik zapomni je wpisać. Z listy układów współrzędnych usunięto układy „GDAL compatible”, ponieważ problem niekompletnych definicji układów wygląda na rozwiązany. Poprawiono identyfikację pierwotnego układu współrzędnych warstwy przy próbie zapisu z aktywną reprojekcją w locie. Kreator zapytań podaje na liście wartości również NULL. Użytkownicy mogą definiować nowe porty w narzędziach GPS. Menadżer wtyczek pokazuje już wtyczki podane na dodatkowych ścieżkach dostępu w opcjach programu.

WMS

W najnowszej wersji QGIS znacznie poprawiono obsługę warstw WMS. Usunięto bardzo kłopotliwy błąd, który przy próbie wyświetlenia właściwości warstwy WMS przerywał pracę programu. Przy reprojekcji warstw w locie można już poprawnie odpytywać warstwy WMS. Przy wyszukiwaniu usług WMS jest już wyświetlana ikona klepsydry. Również przy klasyfikacji warstw wektorowych zostało dodane wyświetlanie odpowiedniej ikony kursora.

GRASS

Usprawniono obsługę palet kolorów dla map GRASS-a. W wersji QGIS dla Windows nie jest tworzony już plik blokady .gislock przy otwieraniu mapsetu. Zapewniono zgodność z GRASS 6.4.2RC2.

Edycja

Przy pracy z tabelami atrybutów występowały czasem problemy, ale błędy te zostały usunięte. Poprawiono sprawdzanie czy warstwa podlega edycji i odpowiednio dostosowano do tego wygląd ikony edycji na pasku narzędzi. Usunięto kilka błędów związanych z edycją węzłów na warstwach wektorowych.

Wyświetlanie

Przy zmianie skali program nie odświeża już niepotrzebnie w sposób ciągły mapy. Podobna sytuacja występowała przy usuwaniu grupy z panelu warstw, ale zlikwidowano niepotrzebne odświeżanie widoku. Poprawiono też wybór kanałów przy warstwach rastrowych.

Bardziej szczegółowa lista poprawek dostępna jest na stronie projektu.

 
Do góry
blog/nowa_wersja_qgis_1.7_wroclaw.txt · ostatnio zmienione: 2012/02/26 13:29 przez robert
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki Blog RSS feed Valid XHTML 1.0