Fajną wtyczkę wczoraj widziałam... a momenty były?

Wtyczka do nadawania stylu zapisanego w pliku .qml wielu warstwom - rastrowym lub wektorowym.

MultiQml

Przydatna, gdy trzeba wczytać np. wiele rastrów map topograficznych i zadać im podobne wyświetlanie - np. przezroczystość. Mapy topograficzne w układzie 1992 mają cięcie arkuszowe po południkach i równoleżnikach, co powoduje skręcenie arkusza w naszych szerokościach geograficznych. Konsekwencją tego, w skalibrowanych mapach, są zazwyczaj białe lub czarne trójkątne obszary na brzegach map.
Aby mapy wyświetlały się obok siebie i wzajemnie nie zakrywały swojej treści, ustawiamy ten kolor jako przezroczysty. Można to zrobić dla jednej warstwy, zapisać jej styl na dysku a następnie wykorzystać zapisany styl do wizualizacji pozostałych map. Do tego celu wykorzystamy wtyczkę MultiQml. Jako wtyczka z repozytorium zewnętrznego, nie jest ona przetłumaczona na język polski, ale mimo to, łatwo się w niej poruszać.

W oknie dialogowym pokażą się wszystkie dostępne warstwy w projekcie (Layers). Wybieramy, czy chcemy stylizować warstwy rastrowe, czy wektorowe. Jeśli chcemy stylizować wszystkie warstwy wyświetlone w oknie dialogowym, klikamy Select all layers a następnie Apply style… i wskazujemy położenie na dysku zapisanego wcześniej pliku .qml zawierającego informację o sposobie wyświetlania warstwy. Warstwy zostaną zwizualizowane w sposób zdefiniowany w pliku.

Dyskusja

Enter your comment
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
 
Do góry
blog/milena/2010_01_fajna_wtyczke_wczoraj_widzialam..._a_momenty_byly.txt · ostatnio zmienione: 2010/04/13 19:50 przez milena
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki Blog RSS feed Valid XHTML 1.0